Lege oharra

1. XEDEA

Lege ohar honek servimatic.net webgunea nola erabili eta baliatu arautzen du, eta titularra Ntra. Sra. del Rosario Upategi Kooperatiba da (aurrerantzean, WEBGUNEAREN JABEA).

WEBGUNEAREN JABEAREN webgunean nabigatzeak webgunearen ERABILTZAILE izaera ematen du, eta legezko ohar honetan argitaratutako baldintza guztiak osorik eta erreserbarik gabe onartzea dakar, WEBGUNEAREN JABEAK aldez aurretik jakinarazi gabe baldintza horiek aldatu ahal izango direla ohartaraziz, eta, kasu horretan, ahalik eta azkarren argitaratu eta jakinaraziko da.

Horregatik, gomendagarria da edukia arretaz irakurtzea webgune honetatik informazioa eta eskainitako zerbitzuak eskuratu eta erabili nahi izanez gero.

Erabiltzailea, gainera, webgunea behar bezala erabiltzera behartuta dago, legeen, fede onaren, ordena publikoaren, zirkulazioaren erabileraren eta lege ohar honen arabera, eta WEBGUNEAREN JABEAREN edo hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar hori ez betetzearen ondorioz eragin daitekeen edozein kalte eta galeraren aurrean.

Baimendutakoa ez den beste edozein erabilera berariaz debekatuta dago, eta WEBGUNEAREN JABEAK edozein unetan ukatu edo kendu ahal izango du sartzea eta erabiltzea.

2. IDENTIFIKAZIOA

WEBGUNEAREN JABEAK, Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, hau jakinarazten dizu:

 • Sozietatearen izena hau da: Ntra. Sra. del Rosario Upategi Kooperatiba
 • IFK hau da: F31021835
 • Cascanteko Bide Zaharra, 1, 1, 31523 Ablitas (Nafarroa)

3. KOMUNIKAZIOAK

Gurekin komunikatzeko, harremanetarako hainbat bitarteko jartzen ditugu zure eskura, jarraian zehazten ditugunak:

 • Tel.: 948 843 003
 • bodega@ablitas.net

WEBGUNEAREN erabiltzaileen eta JABEAREN arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak eraginkortzat hartuko dira, ondorio guztietarako, lehenago zehaztutako edozein bideren bidez egiten direnean.

4. Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

Webguneak eta bere zerbitzuek sarbide librea eta doakoa dute. Hala ere, WEBGUNEAREN JABEAk webgunean eskainitako zerbitzu batzuk erabiltzeko dagokion formularioa aldez aurretik betetzeko baldintza jar dezake.

Erabiltzaileak WEBGUNEAREN JABEAri jakinarazten dizkion datu guztien egiazkotasuna eta gaurkotasuna bermatzen du, eta egiten dituen adierazpen faltsu edo ez zehatzen erantzule bakarra izango da.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du WEBGUNEAREN JABEAren edukiak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko, eta, besteak beste, honetarako ez erabiltzeko:

 1. Delituzko edukiak, indarkeria edukiak, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologiakoak edo, oro har, legearen edo ordena publikoaren aurkakoak zabaltzea.
 2. Sarean birus informatikoak sartzea edo WEBGUNEAREN JABEAren edo hirugarren pertsonen dokumentu elektroniko, datu edo sistema fisiko edo logikoak aldatu, hondatu, eten edo akatsak eragin ditzaketen jarduerak egitea, baita beste erabiltzaile batzuek webgunera eta bere zerbitzuetara duten sarbidea oztopatzea ere, WEBGUNEAREN JABEAk bere zerbitzuak egiteko dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.
 3. Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuetara edo WEBGUNEAREN JABEAren edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzea eta, horrez gain, informazioa ateratzea.
 4. WEBGUNEAREN JABEAren edo hirugarrenen jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideak urratzea, baita informazioaren konfidentzialtasuna urratzea ere.
 5. Beste erabiltzaile baten nortasuna ordezkatzea.
 6. Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eskura jartzea edo komunikazio publikoko beste edozein modu erabiltzea, eraldatzea edo aldatzea, salbu eta dagozkion eskubideen titularraren baimena badago edo legez onartuta badago.
 7. Publizitate helburuarekin datuak jasotzea eta edozein eratako publizitatea eta komunikazioak bidaltzea saltzeko helburuekin edo izaera komertzialeko beste batzuekin, aldez aurretik eskaera edo baimena eskatu gabe.

Webgunearen eduki guztiak, hala nola testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, baita diseinu grafikoa eta iturburu kodeak ere, WEBGUNEAREN JABEAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu ustiapen eskubideak erabiltzaileari lagatzen zaizkionik, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denetik haratago.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistara ditzakete eta, hala badagokio, baimendutako kopia pribatuak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak ondoren hirugarrenei lagatzen ez bazaizkie, sareetara konektatutako zerbitzariei instalatzen ez bazaizkie edo ustiapen motaren baten xede ez badira.

Halaber, webgunean edozein motatako marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu erabilera edo sarbideak horien gainean inolako eskubiderik ematen dionik erabiltzaileari.

Edukiak banatzea, aldatzea, lagatzea edo publikoki komunikatzea eta ustiatzeko eskubideen titularrak berariaz baimendu ez duen beste edozein ekintza debekatuta daude.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi, inola ere, WEBGUNEAREN JABEAren eta beste webgunearen jabearen artean harremana dagoenik, ezta WEBGUNEAREN JABEAk haren bere edukiak edo zerbitzuak onartzen eta baimentzen dituenik ere.

WEBGUNEAREN JABEAk ez du erantzungo erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jarritako materialei ematen dien erabileragatik, ezta material horietan oinarrituta egiten dituen jarduerengatik ere.

4.1 SARBIDEAN ETA ERABILERAN BERME ETA ERANTZUKIZUNETATIK SALBUESTEA

Webgune honen edukia orokorra da, helburu informatibo hutsa du, eta ez du eduki guztietarako sarbidea bermatzen, ezta eduki horien zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna edo helburu espezifiko baterako egokitasuna edo erabilgarritasuna ere. WEBGUNEAREN JABEA salbuetsita dago, ordenamendu juridikoak ahalbidetzen duen neurriraino, egoera hauetatik eratorritako kalte eta galerengatiko edozein erantzukizunetatik:

 1. Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien egiazkotasun, zehaztasun, zehaztasun eta/edo gaurkotasun falta, baita webgunearen bidez edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez transmititu, zabaldu, biltegiratu edo eskura jarri diren edukietan edonolako bizio eta akatsak egotea ere.
 2. Sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen datuetan nahasmenduak eragin ditzaketen birusak edo beste elementu batzuk egotea edukietan.
 3. Legeak, fede ona, ordena publikoa, zirkulazioaren erabilerak eta lege ohar hau ez betetzea, webgunea modu desegokian erabiltzearen ondorioz. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAk ez du erantzungo jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak, enpresa sekretuak, ohorezko, intimitate pertsonal eta familiarrerako eta irudirako eskubideak urratzen dituzten hirugarrenen jarduerengatik, ezta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia urratzen badute.

Horrez gain, WEBGUNEAREN JABEAk ez du inolako erantzukizunik izango webgune honetatik kanpo egonik gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari dagokionez. Webgune honetan agertzen diren linken funtzio bakarra da erabiltzaileari webgune honek eskaintzen dituen edukiak zabaldu ditzaketen beste iturri batzuen berri ematea. WEBGUNEAREN JABEAk ez du bermatzen ezta erantzuten ere lotutako guneen funtzionamenduagatik edo irisgarritasunagatik; eta ez du gune horiek bisitatzea proposatzen, gonbidatzen edo gomendatzen, eta, beraz, ez da ateratako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEAk ez du erantzungo hirugarrenek sartutako hiperestekengatik.

4.2 LEGEZ KANPOKO JARDUERETARAKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu webgunearen bidez sartutako edo eskura daitezkeen webguneetan edozein eduki eta/edo edozein jarduera legez kanpo erabiltzen dela adierazten duten gertakariak edo inguruabarrak daudela, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEAri, behar bezala identifikatuta eta ustezko arau hausteak zehaztuta.

4.3 ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako administrazio informazioak ez du ordezten legeen, araudien, planen, xedapen orokorren eta administrazio publikoen aldizkari ofizialetan formalki argitaratu behar diren ekintzen legezko publizitatea, horiek baitira horien benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko balio asmorik gabeko gida gisa ulertu behar da.

5. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Baldintza hauek indarrean dagoen Espainiako legeriak arautuko ditu. Erabilitako hizkuntza gaztelania izango da.